Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
03.12.2010  

Na Vrhu OVSE sprejeli Astansko deklaracijo

Astana, 2. decembra 2010 – V Astani se je pozno zvečer končal Vrh Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, na katerem so najvišji politični predstavniki 56 držav sprejeli Astansko deklaracijo: »Towards Security Community«. V njej so med drugim zavzeli za oblikovanje svobodne, demokratične in nedeljive evroatlanske in evroazijske varnostne skupnosti, ki temelji na skupnih načelih, zavezah in ciljih ter poudarili njihovo doslednejše uresničevanje na politično-vojaški, ekonomsko-okoljski in človekovi dimenziji.

Čeprav državam ni uspelo doseči soglasja o akcijskem načrtu, je kazahstanski predsednik Nazarbayev Vrhunsko srečanje OVSE prvič vzhodno od Dunaja označil za »zgodovinski dogodek«. Pot k oblikovanju celovite in nedeljive varnostne skupnosti bo po njegovih besedah »dolga in trnjeva«, z uresničevanjem sprejetega v Astani pa bodo države potrdile vitalnost organizacije.

Posamezne države, tudi EU v imenu članic, so obžalovale, da ni bilo soglasja o akcijskem načrtu in da državam ni uspelo doseči napredka glede reševanja zamrznjenih konfliktov v Gruziji, Gorskem Karabahu in Pridnestrju. To ostaja naloga naslednjih predsedujočih držav OVSE. Litva (2011), Irska (2012) in Ukrajina (2013) bodo tako nadaljevale usklajevanje akcijskega načrta, ki bo določil konkretne korake za učinkovitejše soočanje OVSE z varnostnimi grožnjami in izzivi. Doseženi napredek bodo pregledali zunanji ministri sodelujočih držav na zasedanju v Vilni prihodnje leto decembra.

Vrh je bil priložnost za razpravo na najvišji politični ravni o nadaljnjem razvoju OVSE, da bi se le-ta hitrejše in učinkovitejše odzival na najnovejše varnostne grožnje in izzive. Slovenska stran je prek Stalnega predstavništva na Dunaju in na koncu Astani aktivno in konstruktivno sodelovala pri pripravi in dogovarjanju zaključnega dokumenta. Slovensko delegacijo v Astani je vodil predsednik države Danilo Türk, s strani Ministrstva za zunanje zadeve ga je spremljal veleposlanik Andrej Benedejčič, generalni direktor za globalne zadeve in politično multilateralo.

 

Zaključek Vrha OVSE (predsednik Nazarbayev, MZZ Saudabayev, GS OVSE Brichambaut - foto OVSE )