Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
27.10.2010  

Slovenija podprla prenovo mehanizmov OVSE za večjo varnost in stabilnost v regiji

Dunaj, 26. oktobra 2010 – Na Dunaju se je končala druga pregledna konferenca OVSE iz politično-vojaške in ekonomsko-okoljske dimenzije ki je potekala kot uvod v srečanje predsednikov držav in vlad, ki se bodo 1. in 2. decembra 2010 sestali na Vrhu OVSE v Astani. Vzporedno je potekala tudi razprava o delovanju institucij, učinkovitejšem delovanju organizacije in ureditvi njenega pravnega statusa. Pregledna konferenca na Dunaju je bila namenjena pregledu obstoječih zavez in mehanizmov OVSE ter njihovi morebitni prenovi in prilagajanju najnovejšim globalnim varnostnim izzivom

Andrej Slapničar iz Sektorja za varnostno politiko MZZ je v imenu Slovenije med drugim predstavil stališča o vlogi OVSE pri nadzoru nad oborožitvijo in krepitvi zaupanja za doseganje večje varnosti. Slovenija ostaja zavezana temeljnim načelom nadzora nad konvencionalno oborožitvijo, razoroževanja, neširjenja jedrskega orožja in mehanizmom za oblikovanje zaupanja in varnosti. Podpira razpravo o njihovi prenovi, da bi OVSE lažje nastopal v boju z najnovejšimi varnostnimi grožnjami in izzivi.

Slovenija se je oglasila tudi v razpravi o urejanju pravnega statusa OVSE ter podelitve privilegijev in imunitet uslužbencem organizacije. Zavzela se je za nadaljevanje razprave in sprejem odločitve na Vrhu.

 

Pregledna konferenca OVSE