Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
26.10.2010  

Pregledna konferenca OVSE: Okoljske spremembe čedalje večja grožnja varnosti

Dunaj, 25. oktobra 2010 – Na pregledni konferenci ekonomske in okoljske dimenzije OVSE je bilo v središču tudi vprašanje okoljskih izzivov in groženj varnosti. Med uvodničarji v razpravi je nastopila vodja Sektorja za globalne izzive MZZ Ana Novak.
V luči naraščajočih okoljskih sprememb se je osredotočila na upravljanje z vodnimi viri. Pomanjkanje vode negativno vpliva na blaginjo in gospodarski razvoj, lahko povzroča politične napetosti in vodi v spore med državami. Slovenija dejavno sodeluje v nekaterih pobudah na tem področju, med njimi v Savski in Donavski komisiji, gosti Center za upravljanje s sušo za območje jugovzhodne Evrope, bila je med pobudniki dialoga šestih držav – t.im. zelene skupine (»Green Group«). OVSE ima že sprejete nekatere zaveze za učinkovito upravljanje vodnih virov in ima kot največja regionalna varnostna organizacija pomembno vlogo pri spodbujanju političnega dialoga in krepitvi sodelovanja med državami.
Uvodničarji v razpravi so bili še predstavniki UNEP, Finske, ki je med največjimi donatorji za okoljske projekte v OVSE, Kazahstana, ki je predstavil izkušnje iz Osrednje Azije, regije, kjer imajo okoljske grožnje največje posledice, in osebni predstavnik predsedujoče OVSE za okolje S. Stevenson. Udeleženci zasedanja so poudarjali tudi varnostne posledice podnebnih sprememb in večjo vlogo OVSE na tem področju.

Izjava Ane Novak v imenu Republike Slovenije