Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
08.10.2010  

Največji dogodek na področju človekovih pravic v letu 2010

Varšava, 7. oktobra 2010 -  V Varšavi poteka pregledna konferenca človekove dimenzije Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), ki predstavlja uvod v zasedanja pred Vrhom OVSE v začetku decembra 2010.
Na konferenci sodelujejo predstavniki 56 sodelujočih držav OVSE, številnih mednarodnih organizacij, OVSE institucij, ter več kot 450 nevladnih organizacij, med njimi največ iz predsedujočega Kazahstana. Forum namreč predstavlja edinstveno priložnost za predstavnike civilne družbe, da na njem enakopravno in v dialogu z vladnimi predstavniki kritično ocenijo stopnjo uresničevanja zavez ter opozorijo na konkretne primere njihovih kršitev. Zasedanja obravnavajo širok nabor vprašanj človekove dimenzije OVSE, spremlja pa jih tudi več kot 50 tematskih stranskih dogodkov po posameznih temah. V središču razprave je vprašanje strpnosti in nediskriminacije, položaj Romov ter področja, ki so temeljna za delovanje OVSE – spoštovanje temeljnih svoboščin, demokratično vladanje, vladavina prava in izvedba volitev.
Na otvoritvenem zasedanju je direktor OVSE/ODIHR veleposlanik Janez Lenarčič izrazil upanje, da se bo konferenca v času zasedanja sposobna kritično opredeliti do stopnje uresničevanja zavez s strani držav. Te imajo dolžnost spoštovati zaveze predvsem do svojih državljanov, pa tudi medsebojno.  

Slovenija je v imenu EU pripravila in prebrala skupno izjavo EU na temo izobraževanja za človekove pravice, v kateri smo poudarili pomen izobraževanja za človekove pravice za spodbujanje promocije kulture miru, nediskriminacije in strpnosti do drugačnih ter za preprečevanje kršitev človekovih pravic. EU ocenjuje, da je izvajanje zavez OVSE na področju izobraževanja za človekove pravice dobro, pri čemer ima veliko zaslug Urad OVSE za demokratične institucije in človekove pravice, ki s svojimi aktivnostmi obširno promovira izobraževanje za človekove pravice.
 
Slovenija je z izjavo nastopila na temo narodnostnih in etničnih manjšin, v kateri se je zavzela za nadaljnje uresničevanje  Bolzanskih priporočil o narodnostnih manjšinah v meddržavnih odnosih. Predstavili smo tudi prizadevanja Vlade Republike Slovenije in sprejete ukrepe za boljšo integracijo Romov v slovensko družbo. Države članice OVSE smo pozvali k politični angažiranosti za izboljšanje položaja Romov in Sintov v OVSE regiji ter k potrditvi zavez OVSE glede boja proti nestrpnosti in diskriminaciji na prihajajočem vrhu OVSE v Astani.

Podrobnejše informacije o poteku konference in dokumenti so dostopni na spletni strani: http://www.osce.org/conferences/revcon_1_2010.html