Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
14.07.2010  

Konferenca OVSE o strpnosti in nediskriminaciji

Astana , 29. in 30. junija 2010 - V Astani je potekala dvodnevna Konferenca OVSE o strpnosti in nediskriminaciji na visoki ravni (»High-level OSCE Conference on Tolerance and Non-Discrimination«), namenjena promociji strpnosti, nediskriminacije in medkulturnega dialoga v regiji OVSE.
Udeleženci so razpravljali o uresničevanju obstoječih zavez OVSE na tem področju ter načinih, kako okrepiti boj zoper nestrpnost in diskriminacijo - perečima problemoma številnih držav. V središču so bila vprašanja diskriminacije zoper pripadnike posameznih verskih skupnosti, rasizma in ksenofobije ter vloga zakonodaje, organov pregona, izobraževanja in medijev v boju zoper te pojave. Države so izmenjale primere dobre prakse, mehanizmov za spodbujanje medsebojnega razumevanja ter med-etničnega in medverskega dialoga.
Na konferenci je sodelovalo preko 600 predstavnikov držav, mednarodnih in nevladnih organizacij. Uvodoma je udeležence nagovoril predsednik Kazahstana N. Nazarbajev, nastopili pa so še zunanji minister Kazahstana in predsedujoči OVSE K. Saudabayev, Visoki predstavnik ZN za Zavezništvo civilizacij Sampaio, predsednik PS Sveta Evrope Cavusoglu, direktor ODIHR Lenarčič, Visoki komisar za narodnostne manjšine Vollebaek ter posebna predstavnica OVSE za svobodo medijev Mijatovićeva. Turčija, Litva in Izrael so bile zastopane na ravni ministrov pristojnih resorjev. Na konferenci so sodelovali trije osebni predstavniki predsedujočega OVSE za boj zoper diskriminacijo. Iz Slovenije sta se konference udeležila A. Gulič, direktor Urada Vlade RS za verske skupnosti, ter A. Petrič iz Stalnega predstavništva Slovenije pri OVSE.
Predsedujoči OVSE MZZ Saudabayev je na zaključku konference predstavil "Astansko deklaracijo«, v kateri je povzel poudarke iz razprave ter predlagal aktivnosti za nadaljnje delo OVSE na tem področju. Najbolj odmevni je predlog, da bi v okviru OVSE oblikovali Center za strpnost in nediskriminacijo.