Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
14.07.2009  

Sestanek človekove dimenzije OVSE o svobodi veroizpovedi

Dunaj, 9. in 10. julij 2009 – Tema drugega sestanka človekove dimenzije (SHDM) OVSE je bila svoboda veroizpovedi. Udeleženci seminarja so razpravljali o izpolnjevanju obstoječih zavez OVSE na tem področju ter položaju verskih skupnosti in verskih objektov v državah.

Na seminar so prišli predstavniki vlad in strokovnjaki s prestolnic, člani civilne družbe in različnih mednarodnih organizacij, sodelovala sta tudi predsedujoča OVSE, grška zunanja ministrica D. Bakoyannis in direktor Urada za demokratične inštitucije in človekove pravice Janez Lenarčič. Udeleženci so med drugim pozivali k izvajanju zakonodaje na tem področju. Predstavnika Slovenije dr. Lovro Šturm (član posvetovalnega telesa ODIHR za svobodo veroizpovedi) in dr. Anton Novak (MZZ) sta predstavila položaj v Sloveniji, leta 2007 sprejeti zakon o verski svobodi, ki je nadomestil zakon iz leta 1976, in sporazum med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem. Razprava je potekala tudi o položaju verskih skupnosti in verskih objektov v državah. Med poudarki je bil poziv k zagotavljanju pravice do cerkvenih obredov in verskih objektov, kar je ključno za zagotavljanje svobode veroizpovedi. Poudarjena sta bila enak dostop do pridobitve pravnega statusa vsem verskim skupnostim in večja zaščita verskih objektov.