Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
02.07.2009  

Ministri OVSE na Krfu o evropski varnosti

Krf, 27. in 28. junija 2009 – Na grškem otoku Krf so se konec junija na neformalnem zasedanju sestali zunanji ministri OVSE. Osrednja tema srečanja je bila razprava o evropski varnosti. Vodja slovenske delegacije je bil minister Samuel Žbogar.

Razpravo o prihodnji varnostni arhitekturi v evro-atlantskem prostoru je sprožil ruski predsednik D. Medvedjev pred približno letom dni. Kot je na srečanju na Krfu poudaril ruski minister za zunanje zadeve S. Lavrov, koncept nedeljive varnosti ne deluje in ne zagotavlja varnosti vsem. Zato RF predlaga dogovor o pravno zavezujočem dokumentu, ki bo vseboval varnostne komponente vseh treh dimenzij OVSE, vojaške, ekonomske in človekove, pri čemer Rusija zagovarja poudarek na zagotavljanju t.im. »trde varnosti«. Večina preostalih ministrov OVSE, tudi slovenski vodja diplomacije S. Žbogar, je ugotavljala, da je treba razpravljati o varnosti v širšem pomenu besede. Poleg vojaško-varnostnega okvira, koncept varnosti zajema tudi spoštovanje človekovih pravic, gospodarski razvoj, energetsko varnost, varstvo okolja ter druga vprašanja človekove varnosti. Ministri so se na Krfu strinjali, da je OVSE primeren forum za razpravo o teh vprašanjih. Le-to bodo nadaljevali veleposlaniki in stalni predstavniki na Dunaju. Predsedujoča OVSE Grčija si prizadeva za sprejetje vsebinske odločitve o evropski varnosti konec leta na ministrskem zasedanju v Atenah.