Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
10.05.2009  

Sestanek človekove dimenzije o sovražnih dejanjih

Dunaj, 4. in 5. maj 2009 – V začetku maja je na Dunaju potekal prvi dodatni sestanek človekove dimenzije (SHDM) OVSE, na katerem so udeleženci – predstavniki držav OVSE, mednarodnih organizacij in številnih nevladnih organizacij razpravljali o boju proti  naraščanju sovražnih dejanj v regiji.

Udeleženci zasedanja so ugotavljali, da v zadnjem času število sovražnih dejanj narašča, svetovna finančna kriza pa jih dodatno spodbuja. Položaj na tem področju je uvodoma predstavil Janez Lenarčič, direktor Urada za demokratične inštitucije in človekove pravice (ODIHR), ki vsako leto pripravi Poročilo o sovražnih dejanjih. Posamezne države so predstavile zakonodajo o sovražnih dejanjih, ključnega pomena je njeno dosledno izvajanje. Za učinkovito preganjanje sovražnih dejanj je potrebno dodatno izobraževanje ter izboljšanje dela policije in tožilstva. Nov izziv na tem področju predstavljajo organizirane skupine nasilja, ki razpihujejo sovraštvo in nasilje zoper pripadnike določenih skupin na podlagi rasne, verske, etnične in spolne pripadnosti. V razpravi je bila poudarjena skrb za izobraževanje mladih o nestrpnosti in holokavstvu ter pomen regionalnega in meddržavnega sodelovanja v boju proti sovražnim dejanjem.