Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
20.05.2009  

17. Ekonomski in okoljski forum OVSE

Atene, 17.-19. maja 2009 - V Atenah je med od 17. do 19. maja potekal zaključni del Ekonomskega in okoljskega foruma OVSE. Okrog 300 predstavnikov sodelujočih držav, mednarodnih organizacij, civilne družbe ter strokovnjaki iz akademske in poslovne sfere so razpravljali o migracijah in njihovem vplivu na ekonomsko, socialno in okoljsko politiko. V razpravi je dejavno sodelovala tudi Slovenija.

Udeležence foruma je pozdravila grška zunanja ministrica in predsedujoča OVSE Dora Bakoyannis, uvodna govora sta imela tudi generalni sekretar OVSE M. P. de Brichambaut in koordinator ekonomskih in okoljskih aktivnosti Goran Svilanović. V razpravi je dejavno sodelovala tudi Slovenija. Generalni direktor za multilateralne in globalne zadeve veleposlanik Andrej Benedejčič je v svojem nastopu med drugim pohvalil odločitev grških gostiteljev, da z izbiro teme prispevajo h kontinuiteti znotraj organizacije. Vprašanje migracij-integracij je med prednostne naloge uvrstila že Slovenija kot predsedujoča OVSE 2005. Gre za problematiko, ki pomeni enega najpomembnejših izzivov v regiji OVSE zlasti v času globalne finančne krize. Slovenija temu vprašanju še naprej namenja pozornost tudi v trenutni vlogi predsedujoče Svetu Evrope.
Sodelujoči na forumu so razpravljali o upravljanju z migracijami in njihovem vplivu na globalno okolje, uresničevanju zavez OVSE na tem področju, enakosti spolov pri migracijah delovne sile, soočanju z okoljskimi dejavniki, ki spodbujajo migracije in nadaljnjih ukrepih na tem področju. Med drugim so ugotavljali, da razvoj in učinkovito upravljanje z migracijami zahtevata poglobljeno partnerstvo in sodelovanje med državami izvora, prehoda in ciljnimi državami. Uspešno soočanje s fenomenom migracij prinaša pozitivne učinke in lahko prispeva h gospodarskemu razvoju. Predsedujoča Češka je v imenu EU poudarila pomembno vlogo OVSE pri oblikovanju dialoga ter izmenjavi izkušenj med državami na tem področju. V sodelovanju z drugimi mednarodnimi akterji lahko organizacija pomembno prispeva k boljšemu razumevanju migracijskih gibanj ter posledično k zagotavljanju varnosti in stabilnosti v regiji.