Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
05.06.2009  

Nastop ministra Žbogarja na Stalnem svetu OVSE

Dunaj, 4. junija 2009 - Na zasedanju Stalnega sveta OVSE je minister za zunanje zadeve in predsedujoči Odboru ministrov Sveta Evrope Samuel Žbogar predstavil prednostne naloge slovenskega predsedovanja.

Minister Žbogar (Foto: OVSE)

Minister je med drugim poudaril pomen sodelovanja med Svetom Evrope in OVSE v prizadevanjih za spoštovanje človekovih pravic, demokracije in pravne države. Zavzel se je za zaščito manjšin in otrok ter podprl Urad za demokratične inštitucije in človekove pravice (ODIHR), njegovo metodologijo opazovanja volitev in sodelovanje na tem področju s Parlamentarno Skupščino Sveta Evrope in Parlamentarno Skupščino OVSE. Med regijami je minister omenil podporo  in pomoč mednarodne skupnosti državam v jugovzhodni Evropi na njihovi poti v evroatlantske integracije, krepitev sodelovanja Sveta Evrope z Belorusijo in položaj v Gruziji. Predsedujoči Odboru ministrov SE je izrazil skrb zaradi humanitarnega položaja in nespoštovanja človekovih pravic ter obžaloval, da še ni bilo doseženo soglasje o nadaljnji prisotnosti misije OVSE v Gruziji. Sodelujoče države OVSE so podprle prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu Evrope in se zavzele za nadaljnje tesno sodelovanje z OVSE.
Ob robu zasedanja se je minister Žbogar srečal z generalnim sekretarjem OVSE Marcom Perrinom de Brichambautom. Tema pogovora so bila aktualna vprašanja (opazovanje volitev, položaj v Gruziji, Belorusiji in na Kosovu), prav tako sta se dotaknila razprave o evropski varnosti, o čemer bodo zunanji ministri OVSE govorili na srečanju, ki ga predsedujoča Organizaciji Grčija organizira konec junija na Krfu.
Na delovnem kosilu je minister in predsedujoči Odboru ministrov Sveta Evrope S. Žbogar o aktualnih temah in stičnih točkah, kjer OVSE in SE tesno sodelujeta, razpravljal z direktorjem Urada za demokratične inštitucije in človekove pravice (ODIHR) Janezom Lenarčičem, posebno predstavnico OVSE za boj proti trgovini z ljudmi Evo Biaudet in predstavnikom OVSE za svobodo medijev Miklosem Harasztijem.