Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Napovednik /
18.09.2014  

Implementacijsko zasedanje človekove dimenzije OVSE

Sodelujoče države OVSE, predstavniki mednarodnih organizacij in civilne družbe bodo pregledali uresničevanje zavez OVSE na področju človekove dimenzije.