Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /OZN in druge mednarodne organizacije /NEPROLIFERACIJA - nadzorni mehanizmi /

Nadzorni mehanizmi neproliferacije

Skupina dobaviteljic jedrskega blaga (Nuclear Suppliers Group - NSG)

NSG je bila ustanovljena leta 1974. Ima 45 članic, med katerimi je od oktobra 2000 tudi Slovenija. Namen skupine je preprečiti prispevanje civilne jedrske trgovine k programom jedrskega oboroževanja. Stalna misija Japonske na Dunaju je kontaktna točka NSG, ki zagotavlja nemoteno delo ter skrbi za pošiljanje in izmenjavo dokumentov.

Pri svojem delu NSG izvaja dvoje smernic. Prve smernice obsegajo nadzor nad izvozom blaga, ki je izključno jedrske narave: jedrske snovi, jedrski reaktorji z opremo, nejedrski materiali za reaktorje, obrati in oprema za predelavo, obogatitev in konverzijo jedrskih snovi za izdelavo goriva ter proizvodnjo težke vode. Druge smernice obsegajo nadzor nad izvozom blaga ter tehnologij z dvojno rabo, pri čemer gre za blago, ki lahko znatno prispeva k jedrskemu gorivnemu ciklu ali jedrski eksplozivni aktivnosti, ki pa imajo obenem nejedrsko uporabo.

Več: www.nuclearsuppliersgroup.org 

Zanggerjev odbor (Zangger Committee - ZC)

ZC je skupina držav, ki si prizadeva za neširjenje jedrskega orožja. Ustanovljen je bil leta 1971 za pomoč pri implementaciji Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (Nuclear Non-Proliferation Treaty-NPT). Glavna razlika med NSG in ZC je, da NSG kontrolira tudi blago z dvojno rabo. Ima 36 članic. Stalna misija Velike Britanije na Dunaju je kontaktna točka ZC, ki zagotavlja nemoteno delo ter opravlja funkcijo sekretariata.

Odbor je neformalen in njegove odločitve ter priporočila niso pravno zavezujoča. Slovenija je članica skupine Zanggerjevega odbora od aprila 2000. Obveznosti izvajata Ministrstvo za zunanje zadeve in Uprava za jedrsko varnost.

Več: www.zanggercommittee.org 

Haški kodeks ravnanja (Hague Code of Conduct - HCoC)

Haški kodeks ravnanja proti širjenju balističnih izstrelkov je pomemben mednarodni nadzorni instrument, ki si prizadeva k izgradnji in krepitvi zaupanja na področju ne-širjenja balističnih izstrelkov in s tem jedrske varnosti. HCoC pripomore k boljši transparentnosti in k boljšemu sodelovanju med državami podpisnicami.

Več: www.hcoc.at 

Wassenaarski aranžma (Wassenaar Arrangement)  

Wassenaarski aranžma je nastal leta 1995 z namenom nadzorovanja izvoza in uvoza konvencionalnega orožja, blaga in tehnologij za dvojno rabo. Prispeva k regionalni in mednarodni varnosti, stabilnosti ter večji transparentnosti. Na Dunaju ima svoj sedež Sekretariat, kjer se srečuje 40 držav pristopnic, med njimi tudi Slovenija.  

V Sloveniji deluje medresorska vladna skupina pod vodstvom Ministrstva za gospodarstvo, ki spremlja delo te skupine.

Več: www.wassenaar.org