Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi /Človekova dimenzija /Posebna predstavnica za boj proti trgovini z ljudmi /

Posebna predstavnica za boj proti trgovini z ljudmi

Znotraj človekove dimenzije je pomembna pozornost namenjena boju proti trgovini z ljudmi. Pri tem poskuša OVSE delovati inovativno, saj se s to problematiko ukvarjajo tudi druge mednarodne organizacije. Posebna predstavnica za boj proti trgovini z ljudmi je Maria Grazia Giammarinaro deluje v okviru Sekretariata OVSE. Osredotoča se na fenomene tega pojava, predvsem v smislu trgovine z ljudmi za delovno izkoriščanje, trgovine z otroki in trgovine z ljudmi za potrebe domačega služabništva.

Nazaj