Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi /Človekova dimenzija /Organizacija za demokratične institucije in človekove pravice /

Urad za demokratične institucije in človekove pravice

ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights) ima sedež v Varšavi na Poljskem, vodi ga veleposlanik Janez Lenarčič. Najvidnejšo vlogo ima na področju opazovanja volitev. Poleg tega se pomembne aktivnosti nanašajo na razvoj demokracije, vladavino prava, človekove pravice, enakost spolov ter promocijo nestrpnosti in nediskriminacije. Posebna pozornost je namenjena obravnavi Romov in Sintov.

Na področju opazovanja volitev je Kopenhagenski dokument (1990) postavil kriterije demokratičnih volitev, ki predstavljajo osnovo delovanju OVSE na tem področju. Ustanovitev in razvoj ODIHR predstavlja institucionalni okvir za tovrstno dejavnost. Pristop k opazovanju volitev je vseobsežen, saj spremlja volilni proces pred, med in po volitvah.

V zvezi s spoštovanjem človekovih pravic je v OVSE v primeru hujših kršitev človekovih pravic na voljo Moskovski mehanizem. Na podlagi tega se vzpostavi ad hoc komisija neodvisnih strokovnjakov, ki takšen položaj preučijo in podajo priporočila.

Nazaj