Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi /Ekonomsko-okoljska dimenzija /Okoljska varnost /

Okoljska varnost

Čedalje močnejše zavedanje o možnih katastrofalnih posledicah podnebnih sprememb in opozorila posameznih držav, predvsem iz Centrale Azije, kjer dejavniki tveganja (podnebne spremembe, degradacija prsti in širjenje puščav, neprimerna uporaba naravnih virov, onesnaževanje) že povzročajo gospodarsko škodo in družbene probleme, so tudi v OVSE zbudili dejavnejši pristop k okoljski varnosti.

Pomemben vidik okoljske varnosti vključuje preprečevanje erozije, boj proti podnebnim spremembam in gospodarjenje z gozdovi. Številni negativni vplivi na okolje so povezani s kmetijstvom – uporaba zastarele kmetijske opreme in neprimerna uporaba pesticidov vodita v degradacijo zemlje ter izgubo dohodka kmetov. Prednostne naloge na tem področju so izobraževanje kmetov, priprava nacionalnih projektov in podpora raziskavam.

Navedene ugotovitve potrjujejo, da varnost obsega tudi okoljsko dimenzijo in da so številni konflikti med državami in znotraj držav lahko povezani s pomanjkanjem naravnih virov in slabim gospodarjenjem z njimi. Izkušnje iz Sredozemlja kažejo vpliv degradacije okolja na širša gospodarska in družbena gibanja, priča smo čedalje pogostejšim nelegalnim migracijam. Mnoge države so še vedno izpostavljene negativnim vplivom, ki so posledica industrijske in vojaške zapuščine ali slabega upravljanja. Zato je OVSE kot politična organizacija s celovitim pristopom k varnosti primeren forum za razpravo o teh problemih, ki lahko v sodelovanju z drugimi mednarodnimi organizacijami pomembno prispeva k preprečevanju okoljskih groženj.

Nazaj