Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi /Ekonomsko-okoljska dimenzija /Dokumenti na področju ekonomsko-okoljske dimenzije /

Dokumenti na področju ekonomsko-okoljske dimenzije

Eden od mejnikov v razvoju druge dimenzije je bila Konferenca o gospodarskem sodelovanju v Evropi (Bonn, 1990), na kateri so države poudarile svojo zavezanost načelom tržne ekonomije, in tako odprle pot za izboljšanje gospodarskega sodelovanja.

Na ministrskem vrhu v Maastrichtu (2003) so sprejeli Strategijo OVSE za ekonomsko in okoljsko dimenzijo (Strategy Document for the Economic and Environmental Dimension), ki govori o njenem pomenu v celovitem pristopu k varnosti ter njeni vlogi v zgodnjem opozarjanju, preprečevanju konfliktov, kriznem upravljanju in postkonfliktni obnovi. Strategija je nastala kot posledica ugotovitve, da najnovejše spremembe in razvoj na ekonomskem in okoljskem področju v regiji ne prinašajo samo napredka in dosežkov, pač pa tudi nove grožnje in izzive. Sodelujoče države zato poudarjajo svojo odgovornost do groženj gospodarstvu in okolju z razvojem strategije z jasnimi prednostnimi nalogami, ki bo upoštevala sposobnost in primerjalne prednosti OVSE. Maastrichtska strategija tako poudarja večjo vlogo OVSE pri spodbujanju dialoga o ekonomskih in okoljskih vprašanjih. Predlaga letni pregled uresničevanja zavez na področju druge dimenzije in pomoč sodelujočim državam pri izpolnjevanju njihovih zavez ter preprečevanju ekonomskih in okoljskih groženj varnosti.

Zaradi prilagajanja današnjim zahtevam in izzivom je Španija predsedujoča organizaciji v letu 2007 pripravila Madridsko deklaracijo o okolju in varnosti (Madrid Declaration on Environment and Security). Madridska deklaracija o okolju in varnosti poudarja soodvisnost med okoljem in varnostjo; opozarja na naravne pojave in katastrofe, ki so posledica okoljskih sprememb ter vplivajo na varnost v regiji. Sodelujoče države poziva k sodelovanju in skupnem soočanju z okoljskimi tveganji s ciljem zmanjšanja napetosti, gradnje zaupanja in krepitve dobrososedskih odnosov. Deklaracija ponavlja obveznosti držav za izboljšanje upravljanja z okoljem in spodbujanje trajnostnega razvoja in poudarja potrebo po vključitvi navedenih vprašanj med zunanjepolitične prednostne naloge, ki bi jim morale države dati primerno politično težo.

Nazaj