Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi /Ekonomsko-okoljska dimenzija /Odbor za ekonomske in okoljske zadeve /

Odbor za ekonomske in okoljske zadeve

Odbor za ekonomske in okoljske zadeve (Economic and Environmental Committee) je forum za razpravo o vprašanjih ekonomske in okoljske dimenzije. Njegove naloge so:

  • oblikovanje smernic in strategij ter spremljanje uresničevanje le-teh,

  • obravnavanje poročil o izvajanju posameznih projektov,

  • obravnavanje poročil o seminarjih in konferencah s področja ekonomsko-okoljske dimenzije,

  • navezovanje stikov z drugimi organizacijami, ki imajo možnost širšega raziskovanja in večja finančna sredstva, medtem ko je prednost OVSE prisotnost na terenu.

Nazaj