Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi /Ekonomsko-okoljska dimenzija /Urad koordinatorja za ekonomske in okoljske dejavnosti /

Urad koordinatorja za ekonomske in okoljske dejavnosti

Urad koordinatorja za ekonomske in okoljske dejavnosti (Co-ordinator of OSCE Economic and Environmental Activities) deluje v okviru Sekretariata OVSE in sodeluje s predsedujočim OVSE. Vodi ga Goran Svilanović.

Njegove naloge so:

  • krepitev sodelovanja OVSE s pristojnimi mednarodnimi organizacijami;

  • krepitev gospodarskih, okoljskih in družbenih dejavnikov pri delu misij OVSE in dejavnosti na terenu;

  • spodbujanje stikov organizacije z nevladnimi organizacijami in zasebnim sektorjem;

  • vodenje in oblikovanje programov dodatnih dejavnosti, povezanih z ekonomsko dimenzijo.

Nazaj