Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi /Ekonomsko-okoljska dimenzija /Ekonomski in okoljski forum /

Ekonomski in okoljski forum

Z namenom spodbujanja dialoga o tranziciji in razvoju tržnega gospodarstva kot pomembnih prispevkov k izgradnji demokracije je bil na podlagi ministrske odločitve v Pragi 1992 ustanovljen Ekonomski forum. Zasedanja foruma, ki se je 2006 zaradi zavedanja o čedalje nevarnejših okoljskih grožnjah varnosti preimenoval v Ekonomski in okoljski forum (EF – Economic and Environmental Forum), potekajo vsako leto v dveh delih; pred vsakim se skliče pripravljalna konferenca. Prav Praga, kjer je bil EF ustanovljen, vsako leto gosti sklepni del foruma. Temo predlaga predsedujoča država OVSE, potrdi pa Stalni svet OVSE.

V okviru EF je OVSE doslej obravnavala različne teme:

 • Promoviranje sodelovanja v OVSE regiji na področju trajnostne energije in transporta (2011),
 • Promoviranje dobrega upravljanja na mejnih prehodih, izboljšanje varnosti kopenskega transporta in olajšave v mednarodnem cestnem in železniškem prometu (2010),
 • Upravljanje z migracijami in njihov vpliv na ekonomsko, socialno in okoljsko politiko držav za zagotavljanje varnosti in stabilnosti v regiji (2009),
 • Transport po morju in drugih vodnih koridorjih: povečanje varnosti in zaščite okolja (2008),
 • Ključni izzivi za zagotavljanje okoljske varnosti in trajnostnega razvoja: degradacija zemlje, onesnaženje prsti in gospodarjenje z vodo (2007),
 • Transport v regiji OVSE (2006),
 • Demografski trendi, migracije in integracija narodnostnih manjšin, zagotavljanje varnosti in trajnostni razvoj v regiji OVSE (2005 v času slovenskega predsedovanja OVSE),
 • Novi izzivi za gospodarsko sodelovanje in razvoj (2004),
 • Trgovina z ljudmi, drogami ter orožjem in vojaško opremo (2003),
 • Trajnostni razvoj in zaščita kakovosti vode (2002),
 • Transparentnost in dobro vladanje na gospodarskem področju (2001),
 • Ekonomski vidiki po-konfliktne obnove – izzivi transformacije (2000),
 • Varnostni vidiki na področju okolja (1999),
 • Varnostni vidiki energetskega razvoja v regiji OVSE (1998),
 • Tržno gospodarstvo in vladavina prava (1997),
 • Gospodarski vidiki varnosti v regiji OVSE (1996),
 • Regionalno, podregionalno in čezmejno sodelovanje (1995),
 • Iz tranzicije v tržno gospodarstvo (1994, 1993).

Nazaj