Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi /Ekonomsko-okoljska dimenzija /

Ekonomsko-okoljska dimenzija

Ekonomska in okoljska dimenzija je v Helsinški sklepni listini (1975) omenjena kot druga od treh dimenzij OVSE. V navedenem dokumentu so sodelujoče države izrazile prepričanje, "da razvoj sodelovanja na področjih trgovine, industrije, turizma, znanosti in tehnologije, okolja in drugih področjih gospodarstva prispeva h krepitvi miru in varnosti v Evropi in svetu".

Ekonomska in okoljska dimenzija OVSE vključuje:

  • spremljanje gospodarskega razvoja in varstva okolja v državah s ciljem opozarjati na grožnje konfliktov,
  • podporo oblikovanju ekonomskih in okoljskih politik ter pobud za spodbijanje varnosti v vsej regiji OVSE ter ozaveščanju o varovanje okolja s poudarjanjem zavezanosti skupnim standardom in načelom,
  • razvoj in pospeševanje stikov s pristojnimi mednarodnimi organizacijami (UNECE, OECD, UNEP, UNDP, EBRD in drugimi).

Ekonomski dejavniki, ki prispevajo k nestabilnosti, so: poglabljanje gospodarskih in socialnih razlik, slabo vladanje, korupcija, pomanjkanje vladavine prava, revščina, visoka stopnja nezaposlenosti, nedovoljena trgovina vseh vrst in pranje denarja. Degradacija okolja in uničenje naravnih virov imata lahko posledice za zdravje in blaginjo, stabilnost in varnost ter lahko pripeljeta do napetosti med državami zaradi dostopa do virov. Odgovor na ekonomske in okoljske grožnje mora zajemati krepitev sodelovanja med državami na posameznih področjih ter ukrepe in politike, usmerjene k zagotavljanju trajnostnega razvoja in varovanja okolja.

Več: