Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi /Politično-vojaška dimenzija /

Politično-vojaška dimenzija

Politično-vojaška dimenzija OVSE vsebuje širok nabor obvez in mehanizmov za preprečevanje in reševanje konfliktov. Danes se deli na nevojaške vidike varnosti in na vojaško-obrambno področje. Obe sta izrazito izvedenske narave, hkrati pa imata politične razsežnosti.

Eden pomembnih dokumentov s tega področja je bil sprejet na ministrskem svetu v Maastrichtu decembra 2003. Strategija za soočanje z grožnjami varnosti in stabilnosti v 21. stoletju kot grožnje opredeljuje: meddržavne in notranje konflikte, terorizem in organizirani kriminal, diskriminacijo in nestrpnost, gospodarske dejavnike, ki prispevajo k nestabilnosti, ter specifične grožnje varnostno-politične narave.

Med nevojaške vidike sodijo upravljanje meja, boj proti terorizmu in krepitev policijskega sodelovanja. Po odločitvi ministrskega sveta 2006 v Bruslju se s tem področjem ukvarja Odbor za nevojaške vidike varnosti. 

Upravljanje meja (Border Security and Management Concept) je pomembna sestavina varnosti in stabilnosti, ki učinkuje na področju, nelegalne trgovine vseh vrst, organiziranega kriminala itn. Učinkovit nadzor meja je na drugi strani neposredno povezan s svobodnim pretokom ljudi, blaga in storitev in tako dejansko zadeva vse države OVSE.

Boj proti terorizmu je ena od osrednjih tem OVSE. Glavni dokumenti organizacije na tem področju so sklepna listina iz Biškeka (2001), Akcijski načrt za boj proti terorizmu iz Bukarešte (2001), Listina o preprečevanju terorizma in boju proti njemu ter odločitev ministrskega sveta o uresničevanju zavez in ukrepov za boj proti terorizmu OVSE iz Porta (2002) ter številne odločitve ministrskih svetov OVSE, namenjene krepitvi zmogljivosti sodelujočih držav OVSE.

Krepitev sodelovanja na področju policije ima pomembno vlogo pri upravljanju meja, v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. Prav tako so OVSE aktivnosti usmerjene k usposabljanju policij in oblikovanju institucij v sodelujočih državah. S programi pomoči pri usposabljanju policijskih sil je organizacija dejavna na Zahodnem Balkanu, Južnem Kavkazu in Centralni Aziji.

Delo na vojaško-obrambnem področju poteka v okviru Foruma za varnostno sodelovanje, ki je namenjen predvsem posvetom in pogajanjem s področja vojaške varnosti in stabilnosti. Forum je bil ustanovljen v skladu s V. poglavjem Helsinškega dokumenta iz 1992.

Več...