Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /OZN in druge mednarodne organizacije /UNCITRAL /

Komisija za mednarodno trgovinsko pravo

Komisija za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) deluje od leta 1966 in se ukvarja z usklajevanjem nacionalnih zakonodaj na področju mednarodnega trgovinskega prava. Slednje pripomore k zmanjšanju števila ovir pri trgovanju in posledično k pospeševanju svetovne trgovine.

Slovenija trenutno ni članica UNCITRAL, vendar kot država opazovalka še naprej sodeluje v nekaterih delovnih skupinah. Pomembno vlogo je Slovenija odigrala v času predsedovanja Svetu EU leta 2008, ko je usklajevala stališča EU.

Več: www.uncitral.org