Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /OZN in druge mednarodne organizacije /UNIS /

Informacijska služba Združenih narodov

Informacijska služba Združenih narodov (UNIS) je sestavni del mreže triinšestdesetih informacijskih centrov OZN  po vsem svetu.  Skrbi za razvoj in izdelavo informacijskih materialov ter aktivnosti v zvezi z delom OZN. Na Dunaju deluje tudi kot informacijski center OZN za Avstrijo, Madžarsko, Slovaško in Slovenijo. Tako ponuja vpogled v delo in cilje OZN, pri čemer sodeluje z mediji, vladami, šolami in nevladnimi organizacijami. Pripravlja tudi vodene oglede po Vienna International Center.

Na Dunaj prihajajo na ogled Vienna International Center različne zainteresirane skupine, iz Slovenije predvsem skupine študentov. V Sloveniji UNIS organizira testiranja za nove kadre (»Young Professionals Programme« - YPP), skupno pa oblikujemo tudi priročnik za učitelje o delu in pomenu Združenih narodov za svet in Slovenijo ter prispevek Slovenije v njem.

Več: http://www.unis.unvienna.org/

Ob 20. obletnici članstva Republike Slovenije v OZN je bil na Ministrstvu za zunanje zadeve predstavljen prvi slovenski učni priročnik o OZN za zadnje razrede osnovne šole. Priročnik z naslovom »Skupaj močnejši« je plod sodelovanja zunanjega ministrstva, Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Informacijskega urada OZN na Dunaju (UNIS). Gre za pomemben prispevek k širjenju znanja in vedenja o OZN, njeni vlogi, ciljih, pomenu in dosežkih na vseh področjih njenega delovanja - od človekovih pravic, trajnostnega razvoja do miru in varnosti.

Elektronska verzija učnega priročnika je dostopna na:

http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Druga_vsebina/Ucni_pripomocek.pdf