Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /OZN in druge mednarodne organizacije /IACA /

Mednarodna Akademija za boj proti korupciji

Nova mednarodna organizacija na Dunaju je Mednarodna akademija za boj proti korupciji (IACA). Ustanovljena je bila septembra 2010, z delovanjem pa začela marca 2011. Cilj IACA je širjenje znanja na področju boja proti korupciji, izvajanje relevantnih konvencij ter s tem pomoč državam pri njihovem boju proti korupciji. Prehodni skupini predseduje izvršni sekretar Thomas Stelzer.

Slovenija je bila med ustanovnimi članicami IACA septembra 2010, svoje instrumente ratifikacije pa je predala maja 2011 in postala članica julija 2011. Aktivno je sodelovala pri procesih, vezanih na samo ustanovitev IACA, sedaj pa sodelovanje nadaljuje na strokovnem področju. Za sodelovanje z IACA je v Sloveniji pristojna Komisija za preprečevanje korupcije.

Več: www.iaca.int