Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /OZN in druge mednarodne organizacije /UNODC /

Urad Združenih narodov za droge in kriminal

Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) je bil ustanovljen z namenom boja proti prepovedanim drogam ter mednarodnemu kriminalu in terorizmu. Nastal  je leta 1997 z združitvijo Mednarodnega programa za nadzor nad drogami (UNDCP) in Centra za preprečevanje kriminala (CICP). Poleg sedeža na Dunaju ima še številne terenske pisarne po vsem svetu, kjer s proaktivnimi, usmerjenimi in učinkovitimi iniciativami na nacionalni, regionalni ali mednacionalni ravni prispeva k večji varnosti ljudi po svetu.

Za vsa ta področja in območja razvija UNODC programe, s katerimi skuša zmanjšati možnost razvoja kriminalnih aktivnosti. Poleg raziskav in ekspertize pri iskanju novih orodij in virov za preprečevanje kriminala, trgovanja in terorizma, nudi UNODC tudi svetovanje in pomoč na področjih varnosti, zakonodaje, standardizacije, postavitve norm itd. Izvršna direktorica UNODC je Ghada Waly, ki je tudi generalna direktorica UNOV in namestnica GS OZN.

Slovenija je članica obeh konvencij v okviru UNODC, in sicer Konvencije o boju proti kriminalu (UNTOC) od maja 2004 ter Konvencije proti korupciji (UNCAC) od aprila 2008. Članica  Komisije ZN za droge (CND) ter Komisije ZN za preprečevanje kriminala in kazensko pravo (CCPCJ) Slovenija trenutno ni, vendar pa spremlja njihovo delo. Pomoč državam pri pripravi ustrezne nacionalne zakonodaje in uveljavljanju univerzalnih instrumentov na področju boja proti terorizmu nudi oddelek za boj proti terorizmu (Terrorism Prevention Branch - TPB). Na slovenski strani so za  sodelovanje z UNODC pristojni številni resorji: Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Ministrstvo za pravosodje in Komisija za preprečevanje korupcije.

Več: www.unodc.org