Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /OZN in druge mednarodne organizacije /CTBTO /

Pripravljalna Komisija za organizacijo Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov

Pogodba o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBTO) prepoveduje vse poskusne eksplozije jedrskega orožja. CTBTO uvaja globalni kontrolni sistem s pomočjo številnih merilnih postaj, katerih podatki se preko komunikacijskih satelitov pošiljajo v obdelavo v podatkovni center. Slovenija je pogodbo podpisala leta 1996 in ratificirala v letu 1999.

Poleg zaznave jedrskih poskusov lahko merilne postaje uporabljajo tudi v civilne namene, npr. pri zaznavi cunamijev. Ob jedrski nesreči na Japonskem marca 2011, so postaje zaznavale premike jedrskih delcev po svetu in merile višine radioaktivnosti, kar je pomagalo pri oceni nevarnosti.

Glavni izziv organizacije, katere izvršni sekretar je Lassina Zerbo, je, da Pogodba še ni stopila v veljavo. Ta bo stopila v veljavo, ko jo bo ratificiralo še preostalih 8 od 44 držav, ki so navedene v aneksu 2 k Pogodbi: Egipt, Indija, Iran, Izrael, Kitajska, Pakistan, Severna Koreja in ZDA. Seznam v aneksu 2 zajema, ob petih jedrskih silah, še države s sposobnostmi izdelave jedrskega orožja. Kljub temu, da Pogodba še ni veljavna, je doslej pozitivno vplivala na zmanjšanje jedrskih poskusov. Za razliko od prejšnjih desetletij, ko je več držav izvajalo številne poskuse, sta se v zadnjem desetletju zgodila samo dva jedrska poskusa s strani Severne Koreje. Takšno pomembno zmanjšanje jedrskih poskusov je rezultat politične zavezanosti večin držav k Pogodbi.

Slovenija bilateralno in v okviru multilateralnih srečanj aktivno sodeluje pri opozarjanju na pomen uveljavitve Pogodbe in poziva države, ki k njej še niso pristopile, da to storijo čim prej.  Le tako bo dosežen njen cilj - popolna prepoved jedrskih poskusov.

Več: www.ctbto.org