Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /OZN in druge mednarodne organizacije /IAEA /

Mednarodna agencija za atomsko energijo

Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA), ustanovljena leta 1957,  je bila prva organizacija OZN s sedežem na Dunaju. Danes je svetovni medvladni forum za znanstveno in tehnično sodelovanje na področju jedrske energije. Naloga Agencije je promoviranje varne, zanesljive in miroljubne uporabe jedrske tehnologije, v zadnjem času pa vse večji poudarek daje razvoju jedrske energije v zdravstvene in prehrambene namene. Deluje tudi kot mednarodni inšpektorat za izvajanje jedrske varnosti in za preverjanje ukrepov na področju civilnih jedrskih programov.

IAEA sestavljajo tri glavna delovna telesa, ki so Svet guvernerjev, Generalna Konferenca in Sekretariat. Funkcijo generalnega direktorja je 3. decembra 2019 zasedel Rafael Mariano Grossi.

Slovenija je članica IAEA postala 21. septembra 1992 in je danes ena izmed 30 držav na svetu, ki imajo jedrske elektrarne; njeno članstvo v IAEA je zato izrednega pomena.

Sloveniji je bilo že dvakrat zaupano predsedovanje Svetu guvernerjev in sicer v času, ko smo bili člani Sveta guvernerjev. V letih 1998/99 je Svet guvernerjev vodil dr. Miroslav Gregorič, v letih 2006/2007 pa veleposlanik dr. Ernest Petrič. Ko Slovenija nima priložnosti članstva v Svetu guvernerjev, nacionalna stališča vključuje v skupna stališča EU.

Za strokovno sodelovanje na tem področju je v Sloveniji pristojna Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, ki preko svoje spletne strani o tej tematiki redno informira državljane Slovenije. V sekretariatu IAEA sodelujejo številni slovenski strokovnjaki, ki so dejavni na področju jedrskih in izotopnih tehnik, radioaktivnih odpadkov, svetovanja in koordinacije.

Več: www.iaea.org