Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /OZN in druge mednarodne organizacije /

Organizacija Združenih narodov

Organizacija Združenih narodov – specializirane agencije, uradi in druge organizacije na Dunaju

OZN je mednarodna globalna medvladna organizacija z glavnim sedežem v New Yorku, ki s pomočjo multilateralne in bilateralne diplomacije skrbi za mir in varnost, prijateljske odnose med narodi in izboljšanje življenjskih pogojev po svetu. S temi cilji je bila ustanovljena 24. oktobra 1945 s strani 51 držav, katerih število se je do danes povečalo na 193 držav članic.

Organizacija Združenih narodov je sestavljena iz šestih organov: Generalne skupščine, Varnostnega sveta, Ekonomskega in socialnega sveta, Skrbniškega sveta, Mednarodnega sodišča in Sekretariata. Sestavni del pa so tudi različni skladi in programi po svetu, kot npr. Sklad za otroke (UNICEF), Urad visokega komisarja OZN za begunce (UNHCR) in vrsta neodvisnih specializiranih agencij, izmed katerih so mnoge na Dunaju.

V sklopu sedeža OZN na Dunaju (United Nations Office in Vienna – UNOV), ki se nahaja v Vienna International Center (VIC), delujejo številne specializirane organizacije in uradi, v katerih sodeluje tudi Slovenija.

Na jedrskem področju je za Slovenijo kot državo z jedrsko elektrarno izredno pomembna Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) kot tudi organizacija Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBTO).

Na področju boja proti drogam in kriminalu deluje na Dunaju Urad ZN za droge in kriminal (UNODC), ki se v okviru teh tem ukvarja tudi z bojem proti korupciji. V letu 2010 je bila v podporo slednjemu ustanovljena Mednarodna akademija za boj proti korupciji (IACA).

Za koordinacijo in pomoč pri industrijskem razvoju skrbi Organizacija ZN za industrijski razvoj (UNIDO).

Usklajevanje zakonodaje na področju mednarodnega trgovanja poteka v okviru Komisije za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL).

Urad ZN za zadeve vesolja (UNOOSA) je pristojen za sodelovanje na področju civilne uporabe vesolja.

Za informiranje o zadevah v pristojnosti Dunajskega sedeža OZN skrbi Informacijska služba ZN (UNIS).

Več informacij o OZN z glavnim sedežem v New Yorku, je dosegljivih na:  www.un.org/en/. Sedeži OZN se nahajajo tudi na Dunaju (www.unvienna.org),  v Ženevi (www.unog.ch/), Parizu (www.unesco.org) , Rimu (www.fao.org), Nairobiju  (www.unon.org) itd.